'Osteopathie bekijkt het
menselijk lichaam
als één geheel'

PRAKTIJK

Onderzoek en Behandeling

Natuurlijk Evenwicht De osteopaat gaat ervan uit dat het lichaam een geheel is en probeert de klacht van een patient vanuit die visie te behandelen. Verstoring van het natuurlijk evenwicht van een patient kan klachten geven, maar de oorzaak van de klacht kan dus elders in het lichaam zijn oorsprong vinden. Het onderzoek blijft dus niet beperkt tot de directe locatie van de klacht. De osteopaat gaat hierbij uit van zijn kennis van dezelfde pathologie, fysiologie, neurologie en anatomie die de klassieke geneeskunde hanteert. De relaties tussen alle strukturen in het menselijk lichaam worden door de osteopaat echter op een andere wijze geinterpreteerd. Zo kunnen lage rugklachten veroorzaakt worden door een fixatie van een enkel maar ook door een oude blinde darm operatie. De in het onderzoek gevonden bewegingsbeperking worden in combinatie met de door de patient aangegeven klacht geevalueerd, en er wordt een behandelplan opgesteld. Normaliter moet er binnen 4 tot 6 behandelingen een door de patient waar te nemen resultaat zijn. Dit hoeft echter niet te betekenen dat dan de klacht volledig opgelost is. Treedt er binnen deze periode geen waarneembare verbetering op dan is het niet logisch verder te behandelen.